Webdesign


@IS creëert een site op maat naar uw specifieke wensen, gestoeld op onze knowhow. Hoe beter u uw idee op papier zet; des te beter kunnen wij dit grafisch kenbaar maken. Een succesvolle site is geen dode informatie-verschaffer, maar een levend onderdeel van de informatiemaatschappij.

Ook als u al een website heeft kunnen wij u van dienst zijn. De meeste CMS software is ons bekend en ook van PHP, MySql is onze kennis uitgebreid. Wij kunnen dus uw bestaande website zonder meer van de door u gewenste informatie en styling voorzien.

Een opdrachtgever heeft meestal wel een aardig idee omtrent het beeld van zijn toekomstige site. @IS adviseert u dan ook, om die denkbeelden op papier te zetten, zodat tijdens een overleg tussen uw organisatie en ons veel tijd gewonnen kan worden. Hoe beter uw idee op papier staat; des te beter kunnen wij dit grafisch kenbaar maken. @IS creëert een site op maat naar uw specificaties, gestoeld op onze knowhow.

In de voorbereidingsfase zullen wij alle technische en grafisch-creatieve aspecten als bouwstenen gebruiken bij de daadwerkelijke realisatie van de site. Tijdens de productie van de site heeft de opdrachtgever natuurlijk altijd de mogelijkheid om eventuele veranderingen of nieuwe ideeën toe te voegen. Zelfs bij oplevering verschaft @IS u nog de mogelijkheid om last minute opmerkingen/veranderingen in uw nieuwe site te verwezenlijken. Na verloop van tijd komen er ongetwijfeld reacties op de site en in overleg met u, zal @IS onderhoud en zo nodig, nieuwe voorzieningen treffen. Een succesvolle site is geen dode informatie-verschaffer, maar een levend onderdeel van de informatiemaatschappij, dat regelmatig onderhoud vereist.

U heeft inmiddels een aardig beeld gekregen van de ontwikkeling van een site, maar heeft toch nog specifieke vragen? Wij zijn uiteraard altijd bereid deze vragen te beantwoorden en u van verdere informatie te voorzien.

Belt U ons gerust: 06-53814597.
Emailen mag ook. Ga naar ons vragenformulier

U kunt van ons snel een antwoord verwachten. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.