@iPoTu Internet Solutions
  • English

Disclaimer

@iPoTu Internet Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van @iPoTu Internet Solutions.

@iPoTu Internet Solutions behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van @iPoTu Internet Solutions in het bijzonder, behoudt @iPoTu Internet Solutions zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

@iPoTu Internet Solutions is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van @iPoTu Internet Solutions beschikbaar is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op de pagina’s van @iPoTu Internet Solutions behoort toe aan @iPoTu Internet Solutions, uitgezonderd de RSS feeds en informatie op de nieuwspagina, en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van @iPoTu Internet Solutions gebruikt worden.